Välj en sida

Delar av PT LAB blir Picknick Media

PT LAB har upphört sedan 2020 och gruppen blev splittrad. Två stycken av medarbetarna John Wiksten och Daniel Melhag startade upp Picknick Media som bland annat jobbar med videoproduktion. Zandra blev marknadschef och Eva slutade inom branschen.